Díky Vašim hlasům jsme rozdělili 90 neziskovým
organizacím 2,7 milionu Kč takto:

Děkujeme Vám!

Výsledky hlasování ve Vašem regionu

Nejprve prosím zvolte nejbližší obchod Tesco ve vašem okolí

Děkujeme za Vašich
3,6 miliónů hlasů!
Výsledky hlasování
najdete této stránce.