O programu

Jak to funguje?

Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 2 700 000 korun 90 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

1

Připravte projekt na pomoc ve Vaší komunitě a vyplňte online přihlášku

2

Vítěze v každém regionu vybírají naši zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco

3

Každý vítězný projekt bude podpořen
grantem 30 000 Kč

Harmonogram

15.05–30.06.2017
přihlašovací fáze
3.10–31.10.2017
hlasovací fáze
listopad 2017
 výsledky hlasování

FAQ

Kdo je organizátor programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Organizátorem programu Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Store ČR a.s. a Nadační fond Tesco.

Jaké jsou cíle programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníkům dává jedinečnou možnost zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují společenský život ve svém okolí.

Jaký je časový harmonogram programu?

Přihlašování do programu probíhá mezi 15. květnem a 30. červnem 2017 (více informací naleznete v dokumentu Pravidla a výzva 2017 v sekci Soubory ke stažení). Poté budou žádosti vyhodnoceny a samotné hlasování proběhne od 3. října do 31. října 2017. Výsledky budou vyhlášeny v týdnu od 14. listopadu 2017.

Kolik neziskových organizací může grant obdržet a jaká je velikost grantu?

Grant obdrží 90 neziskových či příspěvkových organizací (v každé oblasti jedna nezisková či příspěvková organizace). Velikost výherního grantu je 30 000 Kč.

Kdo se může programu zúčastnit?

Zúčastnit se mohou neziskové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.

Jak se můžeme přihlásit do programu?

Podejte řádně vyplněnou přihlášku od 15. května do 11. června 2017, případně ve vybraných regionech do 30. června (viz Pravidla a výzva 2017 v sekci Soubory ke stažení. Návod na podání přihlášky naleznete v sekci Soubory ke stažení.

Jaké dodatečné dokumenty a materiály je třeba přiložit k žádosti?

Žádné další dokumenty není nutné dokládat, nicméně dodání výroční zprávy a finanční zprávy či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace podstatně zvýší šance projektu úspěšně projít výběrovým řízením a být zařazen do hlasovací fáze.

Jaká jsou pravidla pro párování neziskových organizací s oblastmi?

Nezisková organizace musí působit v dané oblasti (nemusí zde nutně mít své sídlo) a projekt se musí odehrávat poblíž vybrané lokace.

Jaké faktory rozhodují o zařazení neziskové organizace do hlasovací fáze?

O zařazení rozhoduje posudek komise, posouzení výroční zprávy a nominace obchodem. Pro bližší informace se podívejte do souboru Pravidla a výzva 2017, který naleznete v záložce Soubory ke stažení.

Mohu počítat s propagací projektu, pokud se do programu přihlásím?

Ano, pokud Váš projekt postoupí do hlasovací fáze, bude propagován na webových stránkách a bude Vám poskytnut manuál, jak ho nejlépe prezentovat a propagovat na sociálních sítích.

Jak probíhá hlasování a kde se odehrává?

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá.

Jak mohu získat hlasovací žeton?

Žeton obdrží zákazník za každý nákup v obchodě Tesco.

Kde mohu najít výsledky hlasování?

Průběh a výsledky hlasování budou každý týden zveřejňovány na webových stránkách programu.

Jak mohu podnítit zákazníky Tesca, aby hlasovali pro můj projekt?

Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami.

Jsou pro propagaci v Tescu nějaká pravidla?

Ano jsou, najdete je v sekci Soubory ke stažení

Kdy musí projekt proběhnout?

Příspěvek na projekt musí být využit nejdéle do 6 kalendářních měsíců po jeho obdržení.

Kdy obdržíme peníze?

Příspěvek obdržíte nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy o nadačním příspěvku.

Kde a jak bychom měli podepsat darovací smlouvu?

Smlouvu si stáhněte ze sekce Soubory ke stažení, vyplňte, 2x vytiskněte, podepište a pošlete na adresu uvedenou ve hlavičce smlouvy.

Jaký druh nákladů je možné grantem pokrýt?

Náklady jsou podrobněji popsané v přihlašovacím formuláři.

Jak a kdy musíme podat zprávu o výsledcích projektu?

Zprávu o výsledcích projektu je nutné zaslat Nadačnímu fondu Tesco nejpozději 9 měsíců po obdržení příspěvku.

Jaký přínos má účast v programu?

Vaše nezisková organizace se zviditelní, získáte nové příznivce a možnost přiblížit vaší činnost místí komunitě, ve které působíte.

Mohu se zúčastnit, pokud jsem vyhrál minulý ročník programu?

Vítězové minulého ročníku se do programu mohou hlásit znovu. Jejich předchozí výhra bude zohledněna ve výběrovém řízení tak, aby ostatní projekty nebyly znevýhodněné.

Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS