O programu

Jak to funguje?

Víte, jak zlepšit místo, ve které bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 2 700 000 korun 90 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním kumunitám.

1

Připravte si projekt pro místní komunitu a podejte online přihlášku

2

Vítěz v každém regionu bude vybrán našimi zákazníky, kteří o něm budou hlasovat v obchodech Tesco

3

Každá vítězná nezisková či příspěvková organizace obdrží grant 30 000 Kč

Harmonogram

Přihlášky můžete podávat online od 2. do 31. ledna 2017.
Navštěvujte naše stránky pro aktuální informace.

2.01 – 5.02.2017
přihlašovací fáze
8.03 – 4.04.2017
hlasovací fáze
duben 2017
 výsledky hlasování

Jan Kondáš
Manažer korporátní komunikace

Už 2. ledna začíná druhý ročník grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Přihlaste projekt Vaší neziskové nebo příspěvkové organizace do programu, získáte tím nejen nové zkušenosti, medializaci Vaší činnosti, ale představíte svou činnost lidem v okolí Vašeho působení.

Povzbuďte vybrané neziskové organizace, ať využijí možnosti prezentovat se v našich ochodech před zákazníky nebo aspoň sdílejte informace o našem programu ve svých statusech na sociálních sítích! Společně můžeme ukázat radost z toho změnit něčí příběh!

Tesco v místní společnosti
Minulý ročník

Přečtěte si o prvním ročníku programu Vy rozhodujete, my pomáháme z roku 2016. Zjistěte, jaké byly výsledky a kdo vyhrál.

Vstupte do místa, kde najdete užitečné rady
Příklady projektů

Přečtěte si o úžasných příbězích z předchozího ročníku Vy rozhodujete, my pomáháme. Dozvíte se, jak místní neziskové či příspěvkové organizace změnily život místní komunitě.

Vstupte do místa, kde najdete užitečné rady

FAQ

Kdo je organizátor programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Organizátorem program Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Store ČR a.s. a Nadační fon Tesco.

Jaké jsou cíle programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Unikátní program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníkům dává jedinečnou možnost zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují společenský život ve svém okolí.

Jaký je časový harmonogram programu?

Přihlašování do programu probíhá mezi 2. a 31. lednem 2017. Poté budou žádosti vyhodnoceny a samotné hlasování proběhne od 8. března do 4. dubna 2017. Výsledky budou vyhlášeny v týdnu od 17. dubnu 2017.

Kolik neziskových organizací může grant obdržet a jaká je velikost grantu?

Grant obdrží 90 neziskových či příspěvkových organizací (v každé oblasti jedna nezisková či příspěvková organizace). Velikost výherního grantu je 30 000 Kč.

Kdo se může programu zúčastnit?

Zúčastnit se mohou neziskové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.

Jak se můžeme přihlásit do programu?

Podejte řádně vyplněnou přihlášku od 2. do 31. ledna 2017.

Jaké dodatečné dokumenty a materiály je třeba přiložit k žádosti?

Žádné další dokumenty není nutné dokládat, nicméně dodání výroční zprávy a finanční zprávy či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace podstatně zvýší šance projektu úspěšně projít výběrovým řízením a být zařazen do hlasovací fáze.

Jaká jsou pravidla pro párování neziskových organizací s oblastmi?

Nezisková organizace musí působit v dané oblasti (nemusí zde nutně mít své sídlo) a projekt se musí odehrávat poblíž vybrané lokace.

Jaké faktory rozhodují o zařazení neziskové organizace do hlasovací fáze?

O zařazení rozhoduje posudek komise, posouzení výroční zprávy a nominace obchodem. Pro bližší informace se podívejte do souboru Pravidla a výzva, který naleznete v záložce Ke stažení.

Mohu počítat s propagací projektu, pokud se do programu přihlásím?

Ano, pokud Váš projekt postoupí do hlasovací fáze, bude propagován na webových stránkách a bude Vám poskytnut manuál, jak ho nejlépe prezentovat a propagovat na sociálních sítích.

Jak probíhá hlasování a kde se odehrává?

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně hodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá.

Jak mohu získat hlasovací žeton?

Žeton obdrží zákazník za každý nákup v Tescu.

Kde mohu najít výsledky hlasování?

Průběh a výsledky hlasování budou každý týden zveřejňovány na webových stránkách programu.

Jak mohu podnítit zákazníky Tesca, aby hlasovali pro můj projekt?

Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami.

Jsou pro propagaci v Tescu nějaká pravidla?

Ano jsou, najdete je ve složce ke Stažení

Kdy musí projekt proběhnout?

Příspěvek na projekt musí být využit nejdéle do 6 kalendářních měsíců po jeho obdržení.

Kdy obdržíme peníze?

Příspěvek obdržíte nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy o nadačním příspěvku.

Kde a jak bychom měli podepsat darovací smlouvu?

Smlouvu si stáhněte ze složky Ke stažení, vyplňte, 2x vytiskněte, podepište a pošlete na adresu uvedenou ve hlavičce smlouvy.

Jaký druh nákladů je možné grantem pokrýt?

Náklady jsou podrobněji popsané v přihlašovacím formuláři.

Jak a kdy musíme podat zprávu o výsledcích projektu?

Zprávu o výsledcích projektu je nutné zaslat Nadačnímu fondu Tesco nejpozději 9 měsíců po obdržení příspěvku.

Jaký přínos má účast v programu?

Vaše nezisková organizace se zviditelní, získáte nové příznivce a možnost přiblížit vaší činnost místí komunitě, ve které působíte.

Mohu se zúčastnit, pokud jsem vyhrál minulý ročník programu?

Vítězové minulého ročníku se do programu mohou hlásit znovu. Jejich předchozí výhra bude zohledněna ve výběrovém řízení tak, aby ostatní projekty nebyly znevýhodněné.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás
FAQ
Soubory ke stažení

Soubory ke stažení

Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: nadfond@cz.tesco-europe.com,  Marek Šindler +420 727 915 924, Jakub Kováč +420 603 533 396

Kontakt pro média

Kontak pro média:
Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

Následuj nás