EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Kde slova nestačí


Počet hlasů

11849

Záměrem projektu je pomoc dětem, které zažily ztrátu někoho blízkého, rozvod rodičů nebo jinou těžkou životní situaci s využitím terapeutického přístupu Sand Tray. Sand Tray používá speciálně upravené pískoviště, na kterém dítě staví "3D" obrazy. V rámci projektu budou 2 terapeuti pracovat s 20 dětmi. Cílem je podpora dětí a jejich setrvání v rodině a v jejich přirozeném prostředí tak, aby nemusely být umísťovány do specializované péče v ústavních zařízeních. Projekt pomůže dětem i jejich rodinám.

Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS