Najděte svůj projekt z vašeho okolí

Vyhledat

nebo

Seznam projektů

Ručičky, z.s.

„S Tescem na kole společně - projedeme Zruč bezpečně“

Projekt je zaměřen na získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti dopravy. Formou zážitkových lekcí si žáci osvojí zásady bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, cestující i spolujezdec. Vychovávat děti k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu je přínosné, celospolečensky žádoucí a nutné. Je v zájmu nás všech účastníků silničního provozu, tedy i Vás, abychom se na chodníku i na ulici cítili bezpečně.

Region 86

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Sázava Sklářská 333, Vlašim Okružní 1884, Zruč nad Sázavou 1. Máje 1043

Počet hlasů

5927
MŠ Na Pohoří

Chceme mluvit hned, jako správný Čech!

Většina dětí má potíže se správnou výslovností, která je důležitá pro vstup na základní školu. Díky správné komunikaci děti poznávají svět a ovlivňují svůj další vývoj včetně fonematického sluchu (určování první a poslední hlásky). Je proto nezbytné zaměřit se na tuto problematiku a pomáhat dětem se správnou výslovností.

Region 86

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Sázava Sklářská 333, Vlašim Okružní 1884, Zruč nad Sázavou 1. Máje 1043

Počet hlasů

9017
Zdravotní klaun, o.p.s.

Zdravotní klauniády pro děti

Zdravotní klauni navštěvují dětská oddělení pravidelně, ale pořád ještě zbývá mnoho dětí, které se se Zdravotním klaunem nemohou potkat. Finanční příspěvek od Nadačního fondu Tesco nám umožní realizovat navíc 8 klauniád pro dětské pacienty ve Vašem kraji. Klauniády by proběhly v období od 1.12.2017 do 31.5.2018. Česká pediatrická společnost v roce 2012 vyznamenala zakladatele Zdravotního klauna pana Garyho Edwardse medailí za výrazný přínos zdravotnictví.

Region 86

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Sázava Sklářská 333, Vlašim Okružní 1884, Zruč nad Sázavou 1. Máje 1043

Počet hlasů

15646
Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS