Najděte svůj projekt z vašeho okolí

Vyhledat

nebo

Seznam projektů

Vybrat podle
Free Time Academy, z.s.

AKTIVNÍ SENIOR, ZDRAVÝ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR, ZDRAVÝ SENIOR. S důchodem život nekončí. Poradenství a cvičení pro seniory, která budou probíhat 2x týdně s pomůckami jako jsou pěnové válce, bosu, cvičební míče. Žádáme na cvičení seniorů, kteří opravdu naši pomoc potřebují. Všichni se jednou dostaneme do vyššího věku a nebudeme chtít sedět doma a být odkázáni na druhé.

Region 3

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Brandýs n. Labem Zápy 275

Počet hlasů

6310
ARCHA 777, z. s.

Archa 777 – Jirkov – Centrum přátelské celé rodině

Jsme místem, kde jsou rodiče a děti vítáni. Nabízíme rodinné prostředí plné zajímavých a milých lidí. Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina. Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům. V Áčku vlastně začíná příběh mnoha lidí, rodin a dětí. Posilujeme hodnotu rodiny. Jsme členem celostátní organizace "Síť pro rodinu", která sdružuje mateřská centra ČR.

Region 31

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Jirkov Smetanovy sady 2152, Jirkov Smetanovy sady 2152

Počet hlasů

5221
Dobromysl o.p.s.

Arteterapie - cesta k rozvoji i radosti

Arteterapie je pro naše klienty cesta i rozvoj. Pro mnohé z nich se stala důležitou součástí jejich života. Arteterapie jim zprostředkovává pozitivní prožitky, ale také pomáhá ventilovat ty negativní. Mají možnost rozvíjet své schopnosti a mít radost z tvoření. Stejně důležité je pro ně i ocenění a vědomí, že svými obrázky dělají radost jiným. Vždyť jejich obrázky se díky PF firem dostávají mezi širokou veřejnost. Je to cesta k rozvoji a radosti pro nás všechny.

Region 66

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Praha Na Pískách 1815/29a, Praha Petržílkova 2706/14, Praha ul. Mukařovského 2, Praha Makovského 1330/40, Praha Skandinávská 144/25

Počet hlasů

15621
Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Auto pro zdravotní sestry

Domácí hospic Setkání pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem žít důstojně až do konce života. Zdravotní sestry a lékaři jsou k dispozici 24 hodin 365 dní v roce a slouží pacientům a jejich rodinám z Rychnova n. Kn. a okolí do 30 km. Pacientů přibývá, ale naše staré auto již vypovídá službu... Spolehlivé auto je pro nás nutností, bez něj se k nemocným nedostaneme. Pojďte s námi našetřit na nové auto, abychom se bezpečně dostali za pacienty domů a mohli jim kdykoliv pomoci od bolesti a strachu.

Region 72

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1698

Počet hlasů

4455
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Automobil pro sestřičky Domácí specializované hospicové péče

Domácí specializovaná hospicová péče poskytuje odborné služby lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa i duchovního nevyléčitelně nemocným lidem, kteří si přejí strávit poslední dny svého života doma, v kruhu svých blízkých. Do naší služby potřebujeme pořídit nový automobil, který nám umožní dojet včas za pacientem v případě akutní změny zdravotního stavu, a to i v nepříznivém zimním počasí v naší podhorské oblasti.

Region 84

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Ústí nad Orlicí Cihlářská 1516

Počet hlasů

7240
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Program přechodného ubytování v azylovém domě je specifický tím, že usilujeme o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a o obnovení narušených funkcí rodiny. S rodinami včetně dětí pracujeme komplexně pomocí individuálních plánů, motivačních pohovorů, vzdělávacích a zájmových činností. Poskytujeme rovněž duchovní a psychologické služby. Činností naší neziskové organizace již 18 let úspěšně usilujeme o co nejlepší sociální začlenění rodiny u nás a hlavně po odchodu z azylového domu.

Region 10

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Čelákovice Toušeňská 2032

Počet hlasů

1210
OPEN HOUSE o.p.s.

Barvičky do dílničky aneb usušme dětem slzičky

Výtvarná dílna slouží k navázání vztahu s klienty, který je nezbytný pro naši sociální práci. S dětmi a mládeží řešíme mnohdy velmi složitou či bolestivou životní situaci (neshody v rodině, úmrtí rodičů, záškoláctví, sebepoškozování, šikanu atd.) Naši klienti ve většině případů nemají finance na zaplacení volnočasových aktivit. Výtvarná dílna je prostorem, kde se děti mohou uvolnit, realizovat, slyší mnohdy poprvé pochvalu, zažívají pocit úspěchu, aktivizují se, cítí se bezpečně a jsou šťastné.

Region 49

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Bruntál Cihelní 3, Opava Těšínská 2914/44

Počet hlasů

6262
Charita Svaté rodiny Luhačovice

BAVTE SE S NÁMI, NEBUĎTE SAMI

Projekt slouží seniorům i zdravotně postiženým občanům z Luhačovic a okolních obcí. Pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou, seniorům trpícím stařeckou demencí. Naším cílem je nabídnout možnost aktivního prožívání života, pomoc v setkávání s vrstevníky, pomoci se sdílením svých starostí a obav, vyslechnout je, a zároveň pomoci rodinám zvládat péči u svých blízkých, tak aby nemuseli opustit své zaměstnání, případně si mohli vyřídit své záležitosti návštěvu úřadů, lékaře aj.

Region 82

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Slavičín Hrádecká 2611, Uherský Brod Rybářská 2481

Počet hlasů

5108
Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS