Najděte svůj projekt z vašeho okolí

Vyhledat

nebo

Seznam projektů

Vybrat podle
Vila Vančurova o.p.s.

Bazální stimulace pomáhá léčit nejen tělo, ale i duši seniorů.

Pracujeme v nestátní neziskové organizaci, chceme absolvovat kurzy bazální stimulace, abychom mohli našim seniorům zajistit tu nejlepší péči až do poslední chvíle jejich života. Kurzy bazální stimulace nám umožní nabídnout seniorům možnost dožít v laskavém a láskyplném prostředí vysoce vyškoleného personálu, bez toho aniž by v posledních chvílích svého života museli být převáženi do nemocnic. Pomůžete spolu s námi seniorům dožít jejich život důstojně a v prostředí, které znají?

Region 49

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Bruntál Cihelní 3, Opava Těšínská 2914/44

Počet hlasů

5179
KreBul, o.p.s.

Bez bariér pro všechny 2

Bez bariér pro všechny 2 - pojďte spolu s námi splnit přání těch, kterých se projekt nejvíce dotýká, tedy dětem i dospělým s postižením. Jejich každodenní život ztrpčují mnohé překážky, které se v naší organizaci snažíme odstraňovat. Díky tomuto projektu můžeme pomoci astmatikům lépe dýchat, neslyšícím se s námi lépe dorozumět, lidem s pohybovými problémy dopřát masáž v rehabilitačním křesle. Jeden hlas – zkvalitnění života osobám s postižením. Každého hlasu od vás si moc vážíme.

Region 75

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Sušice ul. Hrádecká 1310, Vimperk Boubínská 223

Počet hlasů

8102
Czech Parasports, z. s.

Bez nohou na běžky

V roce 2017 Honza Tománek úspěšně dokončil ČEZ Jizerskou 50 a švédský Vasaloppet 90. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby nebyl prvním Čechem, a zároveň jedním z mála vozíčkářů, kteří toho v historii obou závodů dosáhli. Aby se Honza mohl běžkařských laufů účastnit i v roce 2018 a motivovat svými výkony nejen handicapované, ale i zdravé sportovce, potřebuje se důkladně připravit. Honza dokazuje, že nic není nemožné a neustále inspiruje okolí k posouvání vlastních limitů. Pomůžete mu?

Region 74

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Habartov 1. máje 847, Horní Slavkov Nová 1016, Sokolov Marie Majerové 2241

Počet hlasů

33745
Domov sv. Josefa (DSJ) - Oblastní charita Červený Kostelec (OCHCK)

Bezbariérové "náměstíčko" - místo nejen pro setkávání

Vybudování bezbariérového chodníku v areálu Domova sv. Josefa umožní bezpečný pohyb nemocných roztroušenou sklerózou mezi jednotlivými objekty. Speciální rehabilitace a různé druhy aktivit budou tak dostupné pro všechny nemocné roztroušenou sklerózou. V našem Domově sv. Josefa se snažíme eReSkářům pomáhat k alespoň částečné soběstačnosti a seberealizaci v rámci velmi omezených možností a schopností. V ČR jsme stále jediné zařízení poskytující pomoc nemocným touto formou. Děkujeme za přízeň !

Region 16

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Dvůr K/L Alešova 3083

Počet hlasů

11790
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Bezbariérovými školními automobily bezpečně do školy

Prostředky budou použity na svoz a rozvoz handicapovaných dětí do školy a ze školy. Svážíme děti z nedostupných míst okresu Prostějov, Přerov, Vyškov, Kroměříž a Olomouc. Díky těmto prostředkům mají děti možnost dostat se bezpečně do školy bezbariérovými školními automobily. Pro mnohé rodiče je to jediná možnost, jak se děti do školy mohou dostat. Díky svozu dětí mohou rodiče nastoupit do zaměstnání, alespoň na část úvazku a o děti je po celý den postaráno s ohledem k jejich handicapu.

Region 67

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Prostějov Konečná 25

Počet hlasů

5945
proFem-centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Bezplatné právní zastupování

Na naši organizaci se s prosbou o pomoc pravidelně obracejí i oběti domácího i sexuálního násilí, kterým prostřednictvím externích advokátů mimo jiné poskytujeme i bezplatné právní zastoupení v mnohdy složitých soudních procesech. Částku získanou díky tomuto projektu bychom tak rádi využili právě na částečné financování služby bezplatného právního zastoupení, kterou využívá stále větší množství klientek, kterým nedostatek prostředků nedovoluje zajistit si tuto službu jinak.

Region 20

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Hostivice Sportovců 14

Počet hlasů

3575
Charita Ostrava

Canisterapie pro seniory

Díky finanční podpoře se pro uživatele služeb Charity Ostrava uskuteční 75 hodin návštěv cvičených psů v rámci canisterapie v domovech pro seniory - sv. Alžběty a sv. Václava a v Hospici sv. Lukáše. Canisterapie přináší do srdcí, myslí a životů našich uživatelů radost a potěšení. Díky vzájemnému setkávání s vycvičenými psy dochází k aktivizaci myšlení, paměti, rozvoji komunikace a motoriky. Canisterapie je u uživatelů služeb velmi oblíbená a těší se na každé další takové setkání.

Region 52

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Ostrava-Třebovice Sjízdná 5554/2

Počet hlasů

10704
Amelie, z.s.

Centrum Amelie Olomouc – pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Cílem projektu je poskytnout v Centru Amelie Olomouc bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Centrum nabízí odborné psychologické a sociální poradenství, zprostředkování kontaktů a informací, aktivity zaměřené na podporu vyrovnávání se s onemocněním, přijetí léčby a života při dlouhodobé léčbě. Tento typ bezplatné pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým nabízí Centrum Amelie Olomouc v celém Olomouckém kraji jako jediné.

Region 48

Můžete hlasovat pro tento projket v obchodech Tesco: Litovel ul. Dukelská 435/13, Olomouc Kafkova 1223/8

Počet hlasů

9298
Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS