Oblastní charita Most

Sluníčko


Počet hlasů

0

Cílem projektu je celoroční provoz nízkoprahového zařízení, jehož součástí je pořádání jednorázových prázdninových akcí pro děti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů dětí a mládeže.Projekt pomáhá se snížením rizika psychické deprivace dětí, se zvyšováním sebevědomí a pocitu spokojenosti se zlepšením školních výsledků.

Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS