Charita Ostrava

Canisterapie pro seniory


Počet hlasů

10704

Díky finanční podpoře se pro uživatele služeb Charity Ostrava uskuteční 75 hodin návštěv cvičených psů v rámci canisterapie v domovech pro seniory - sv. Alžběty a sv. Václava a v Hospici sv. Lukáše. Canisterapie přináší do srdcí, myslí a životů našich uživatelů radost a potěšení. Díky vzájemnému setkávání s vycvičenými psy dochází k aktivizaci myšlení, paměti, rozvoji komunikace a motoriky. Canisterapie je u uživatelů služeb velmi oblíbená a těší se na každé další takové setkání.


Pro váš projekt se bude hlasovat v

Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS