Ručičky, z.s.

„S Tescem na kole společně - projedeme Zruč bezpečně“


Počet hlasů

5927

Projekt je zaměřen na získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti dopravy. Formou zážitkových lekcí si žáci osvojí zásady bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, cestující i spolujezdec. Vychovávat děti k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu je přínosné, celospolečensky žádoucí a nutné. Je v zájmu nás všech účastníků silničního provozu, tedy i Vás, abychom se na chodníku i na ulici cítili bezpečně.

Máte nějaké otázky?
FAQ
Soubory ke stažení
Kontakt pro žadatele

Kontakt pro neziskové organizace:
Email: vyrozhodujetemypomah@cz.tesco-europe.com,
Petr Kolařík +420 727 915 830

Kontakt pro média

Václav Koukolíček, email: vkoukoli@cz.tesco-europe.com

SLEDUJTE NÁS